V tejto sekcii prinášame všetky potrebné informácie pre poukázanie 2% z daní ako podpory pre činnosť nášho združenia. Túto možnosť získania finančných prostriedkov využívame už od založenia združenia. Získané finančné prostriedky budú použité na prefinancovanie našej celoročnej činnosti, zvyšovanie odbornej úrovne členov, výstavnú činnosť a akcie fotoklubu určené pre členov a širokú verejnosť. Časť prostriedkov bude použitá na nákup techniky a technických prostriedkov, ktoré využívame pri našej činnosti.


Fotoklub POVAŽIE, o.z.
Barošova 305/35
Ilava-Klobušice
01901 Ilava


IČO 42147026 
č.ú. 0364646873/0900 (účet vedený v SLSP)

- oslovenie poukazovateľov 2% (list) / PDF formát (116 kB)
- vyhlásenie pre poukázanie 2% z daní (vyplnený formulár za rok 2017) / PDF formát (192 kB)


Všetky informácie ohľadom poukazovania 2% z daní nájdete aj na portáli www.rozhodni.sk. Vopred ďakujeme všetkým ktorí adresujú 2% pre neziskový sektor na našu organizáciu. Získané prostriedky využijeme maximálne efektívne ako tomu bolo aj po minulé roky.