Fotoškola Fotoklub POVAŽIE

Fotoškola je nový projekt občianskeho združenia Fotoklub POVAŽIE pre žiakov 5-9 ročníka ZŠ Medňanská Ilava v ktorom budú môcť rozvíjať svoju tvorivosť a zvyšovať svoj odborný rast v oblasti fotografie. Tento projekt je určený pre skupinu 7-10 žiakov ktorá bude vedená skúseným lektorom Fotoklubu POVAŽIE. Stretnutia budú organizované 2x do mesiaca v priebehu celého školského roka a budú trvať približne 2 hodiny /v prípade exteriérového fotenia bude tento čas odpovedajúco prispôsobený/.

Fotoškola bude bezplatná, je však potrebné aby si každý účastník na stretnutia nosil vlastný digitálny fotoaparát /digitálny kompakt alebo digitálnu zrkadlovku/. Zoznam účastníkov bude sfinalizovaný do začiatku šk. roka 2015/2016. Prípadné otázky ohľadom fotoškoly môžete písať na fotoskola(@)fotoklubpovazie.sk. Fotoškola má aj svoj oficiálny web a to www.fotoklubpovazie.sk/fotoskola.


Obsahom fotoškoly mladých fotografov bude:

  • fotografické základy a teória, správne pochopenie používaných pojmov
  • zvládnutie ovládania a nastavenia digitálnej fototechniky /DSLR, kompaktný digitál/
  • práca s clonou, časom, vyvážením bielej ...
  • správna expozícia fotografie a jej korekcie
  • kompozícia fotografie, výber scény pre fotografiu
  • základy fotenia rôznych tém /krajina, makro, portrét, šport, reportáž/
  • základy ateliérového a produktového fotenia
  • SW úpravy fotografií /retuš, použitie filtrov, úprava kriviek, doostrovanie/


Každý školský rok budeme uzatvárať výstavou tvorby členov, veľmi radi sa pochválime našimi úspechmi. Fotoškola bude priebežne zverejňovať informácie na pripravovanej web stránke resp. už aktuálne na Facebook stránke - Fotoškola Fotoklub POVAŽIE.